Historie

Archeologická rezervace – středověká úpravna zlaté rudy

(výzkum Národní technické muzeum a Muzeum Sušice )

 

Archeology byly v roce 1988 v lokalitě Na Prádle odkryty kamenné základy dřevěné stavby – úpravny zlaté rudy. Dle nalezené keramiky spadá její založení na přelom 13. – 14. století. Patří mezi nejstarší svého druhu na světě.

Jádro úpravny tvořila dřevěná stavba s kamennou podesdívkou o základech 11,3 x 12,3 m, uvnitř pražící pec s klenbou o rozměrech 3,6 x 4,2 m v níž docházelo k tepelnému zpracování šedobílého křemene s obsahem zlata.

 

Aby zlatonosná ruda snáze pukala do menších kousků, byla nejprve po několik hodin zahřívána. Pak byla na kamenných plotnách polévána vodou z šachtovité, 5 m hluboké cisterny, která byla objevena v sousedství stavby. Byla nalezena dvě další vyhřívací zařízení s kamenným vydlážděním dna. Oprana sloužila k pražení zlaté rudy, odtud mohla být dále dopravována k drtírnám a zlatomlýnům.

 

Pozůstatky těžby zlata

 

Zalesněné stráně na řadě míst v okolí Kašperských Hor skrývají četné stopy staré důlní činnosti. Jsou to jednak zbytky štol a šachet a jednak jámy, hluboké příkopy a náspy vzniklé povrchovou těžbou. K těmto technickým památkám Vás zavede naučná stezka Cestou zlatokopů s východištěm na náměstí.

Mlecí kameny a balvany s miskovitými prohlubněmi jsou dokladem středověké úpravnické techniky. Mlecí kameny byly součástí mlýnů na rozemílání křemenů obsahujících zlato. Na kamenech s miskovitými prohlubněmi se roztíral zlatonosný písek, z něhož se amalgamací (vyluhováním zlata rtutí) získával zlatý kov.

Komentáře nejsou povoleny.