Historie

Budova sýpky pocházející ze 17. století vznikla pravděpodobně v jedné stavební etapě. Z původních konstrukcí je zachováno obvodové zdivo z lomového kamene doplněného cihlami, dva architektonicky členěné štíty s torzy kamenných tesaných prvků a  charakteristická sýpková okna. Částečně jsou zachovány barokní vnější omítky se stopami červených nátěrů architektonického členění.

Sýpka je rozdělena na dvě části kamennou zdí, která byla pravděpodobně zřízena až v pozdější stavební etapě. Objekt již nemá zachované stropní konstrukce, kapsy po trámech jsou zazděné. Stávající krov zachovaný pouze nad západní polovinou sýpky má novodobou konstrukci se stojatou stolicí. Střecha nad východní polovinou objektu se zřítila v únoru 2006 pod náporem sněhu. Horní části obou štítů jsou dřevěné bedněné svislými prkny. Střecha je vyskládána z eternitových šablon kladených na bednění, římsy štítů jsou kryté bobrovkami. Uvnitř sýpky jsou na parapetech oken položeny prejzy, které se pravděpodobně zachovaly při odstraňování starší střešní krytiny. Do obou částí sýpky vedou dodatečně probouraná vrata s překladem s ocelových nosníků. Širokými vraty ve vnitřní zdi byly vzájemně propojeny obě části budovy, dnes je otvor zazděn.

Komentáře nejsou povoleny.