Historie

Původně renesanční dům, ve kterém bydlíval zástavní držitel hradu Kašperk, tajemník krále Ferdinanda I., královský rada a místokancléř českého království Jiří z Lokšan. Dům si v roce 1551 koupili měšťané a roku 1597 jej upravili na radnici. Na konci 17. století bylo průčelí spojeno třemi barokními štíty a doplněno hodinovou vížkou. Poslední rozsáhlejší přestavba je ze 70. let 18. století, kdy v řadě prostor se uplnatnily plackové klenby (průjezd, schodiště, centrální místnosti I. patra) a průčelí bylo ozdobeno štukovou fasádou rokokově projektovanou patrně architektem Filipem Hegerem asi v roce 1775. Boční křídlo do Sušické ulice je až z 19. století. Mezi cenné části budovy patří horní mazhaus, síň v patře s dřevěným malovaným stropem i jedinečné kobky městského věžení. Do 30. let 20. století v budově vedle městské správy sídlil také okresní soud.

 

Na radnici také sídlí Městské kulturní a informační středisko. Shlédnout můžete i Kašperskohorský betlém, který je vystaven ve výstavní síni na radnici a je přístupný v provozní době MěKIS.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.