Šumavskými vesnicemi

Vycházkový okruh – zelené značeníVycházkový okruh šumavskými vesnicemi


Délka trasy: 9,5 km, cca 3,5 h

Převýšení: 260 m

Povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny

 

Stručný popis:

Vycházkový okruh kaštanovou alejí do Tuškova, přes Opolenec do sedla pod hradem Kašperkem a zpět do Kašperských Hor. Cestou krásné výhledy na údolí Otavy, Mouřenec, Hartmanicko a hrad Kašperk.

Zajímavosti: pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století (tzv. řopíky), v osadě Opolenec čp. 4 rodný dům spisovatelky a badatelky Marie Frankové a návesní kaple sv. Michaela.

Pro rodiny s kočárky doporučujeme cestu do Tuškova po silničce bez zkrácení zatáčky přes pastviny a na zpáteční cestě za mostem přes Opolenecký potok v údolí pod hradem Kašperkem odbočit vpravo za hájenkou po cestě k asfaltce spojující Kašperské Hory – Tuškov.

 

Podrobný popis:

Z náměstí se vydáme západním směrem na Sušici. Při přechodu z náměstí míjíme vpravo historickou budovu radnice z roku 1597. Na křižovatce již nepokračujeme po hlavní silnici na Sušici, ale odbočíme doprava (směr Tuškov). Projdeme kolem někdejšího Spolkového domu (nyní Sokolovna). Z kaštanové aleje se nabízí rozhled na Šibeniční vrch, kopec Vinice, starý hornický kostel sv. Mikuláše uprostřed hřbitova, krajinu v okolí Dobré Vody a na Hartmanice směrem k Železné Rudě. Silnice vedoucí do Tuškova byla vybudována v roce 1843 jako náhrada za starou sušickou silnici, která vede níže pod námi. Cca 100 m za domem na konci aleje můžeme jít přes pole a les do Tuškova, nebo pokračovat asfaltovou silnicí. V Tuškově uprostřed vsi (za autobusovou zastávkou) odbočíme ze silnice vlevo na polní cestu, která nás přivede do vesničky Opolenec. Tuškov (dříve Duschowitz), stejně jako víska Opolenec (Oppelitz), leží v nadmořské výšce 640 m n. m.. První zmínka je z roku 1436, později se staly součástí panství hradu Kašperk a od roku 1584 náleží k majetku města Kašperské Hory. Na okraji osady Opolenec stojí vpravo u cesty kaplička s lidovými malbami z 30. let minulého století. Obytné a hospodářské budovy si zde zachovaly svůj původní ráz. Statek čp. 4 je rodným domem badatelky a spisovatelky Marie Frankové, roz. Illnerové. Na návsi procházíme kolem kaple Archanděla Michaela a pokračujeme polní cestou vzhůru. Odtud je výhled na údolí horní Otavy, nad nímž se zvedá vpravo Radkovský vrch a za ním masiv hory Křemelná ( 1125 m n. m.). Vlevo pak vrch Spálený, na horizontu za Srním vrch Oblík a Jezerní hřbet. Vlevo nad údolím Otavy se tyčí kopec Maierstein, východně od něj leží osada Kozí Hřbet a vypíná se masiv Huťské hory (1187 m n. m.).

Stoupání je zakončeno křižovatkou lesních cest. Odbočíme vpravo na širší, kamenem zpevněnou, cestu. Na louce mezi lesy jsou skryty bunkry – lehká vojenská opevnění vzor 37 z let 1936 – 38 vybudovaná proti hrozícímu nebezpečí fašismu.

Poté přejdeme opět starou asfaltovou silnici vedoucí obcí Tuškov do Sušice. Pokračujeme v přímém směru po lesní cestě, která nás po delší době přivede na křižovatku lesních cest. Tam nalezneme strom se svatým obrázkem, vedle křížek a místo vhodné k odpočinku. Z tohoto bodu (733 m n. m.) klesáme vpravo podél lesa. Sejdeme k můstku přes Opolenecký potok. Odtud se ve vzdálenosti cca 300 m nacházejí rýžovnické sejpy z doby, kdy se zde z náplavů získávalo zlato.

Od můstku až k arciděkanskému kostelu sv. Markéty na náměstí Kašperských Horách vede okruh souběžně se zelenou turistickou značkou. Po cestě postupně míjíme bývalou hájovnu a lesní křížek u „Hadí skalky“. Z hrany kopce, na který jsme cestou vystoupali, je krásný rozhled, jak na hrad Kašperk, který je jako by „na dosah ruky“, tak na známé vrcholy Pancíře a Můstku u Železné Rudy, které se nacházejí na JZ obzoru.

Komentáře nejsou povoleny.