Přes Nebe a Peklo na Ždánov

Vycházkový okruh – červené vycházkové značení

Délka trasy: 9 km, cca 3 hod.
Převýšení: 210 m
Povrch: asfalt, lesní cesty, horské louky

 

Stručný popis:
Vycházkový okruh přes hájenku Nebe, kolem vrchu Chlum do bývalé osady Ždánov, přes Kavrlík zpět do Kašperských Hor. Cestou výhledy na město Kašperské Hory a šumavské vrcholy.
Zajímavosti: na louce zmizelé osady Ždánov stával pod zalesněnou mezí až do roku 1947 statek Peklo (Höllhof); pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30.let 20.století (tzv. řopíky), zbytky zlatodolů na jižním svahu hory Ždánov.

 

Podrobný popis:
Z náměstí se vydáme po hlavní silnici – ulicí Vimperská. V horním rohu náměstí se nachází Motomuzeum se stálou expozicí České hračky a Pivovarnictví. Ve Vimperské ulici postupně míjíme budovu základní školy (bývalé reálky z roku 1911), památník „Obětem válek a každého násilí“ a barokní kapli sv. Antonína. V zatáčce mezi městem a místní částí, tzv. „Cikánkou“, si povšimněme další z barokních kaplí, která je zasvěcena „Dvanácti apoštolům“. Stále se držíme hlavní silnice až k motorestu „Na Cikánce“, za nímž odbočíme na vedlejší silničku vedoucí vzhůru směrem na Nezdice. Tato lokalita získala své přízvisko „Na Cikánce“ v době, kdy zde tábořili Cikáni, kteří nesměli do města.
Druhou lesní cestou odbočíme vpravo do lesa. Po 200m mírného stoupání lesem, odbočíme opět vpravo. Pokračujeme podle značek až k hájence Nebe (Himmelreich), která je nejvýše položeným domem Kašperských Hor ( hájenka – soukromý penzion, vstup na pozemek vyhrazen pouze ubytovaným hostům ). Odsud se nabízí nádherný pohled na šumavské vrcholy. Zleva Huťská hora (1186 m.n.m.) s loukou Flusárny a chalupami Kozích hřbetů. Dále na obzoru Oblík (1227 m.n.m.), Jezerní hřbet nad Srním (1265 m.n.m.) a za ním rozhledna Poledník (1314 m.n.m.).
Pokračujeme doleva lesní vrstevnicovou cestou kolem závory až na okraj louky v místě, kde stávala osada Ždánov. Do roku 1990 zde bývala vojenská střelnice. Vznik osady se spojuje s hornickou činností ve středověku. Po určitou dobu patřila vesnice žichovickému panství Vamberků. Žili zde dřevaři a zemědělci. Mnoho obyvatel odcházelo na jaře za výdělkem do ciziny.
Stoupáme vzhůru cestou při lese a po 150m dorazíme ke zbytkům rozbořené usedlosti. Odtud se, dle směrníku, vydáme vlevo přes louku směrem k vrcholu Ždánova (1065 m.n.m.). Vpravo pod zalesněnou mezí stával do roku 1947 statek Höllhof – Peklo.
Přejdeme louku (Obr. 11) a pokračujeme vlevo souběžně s červenou turistickou značkou směrem ke hradu Kašperk. Z cesty vidíme panorama šumavských hor. Od Huťské hory vlevo se nachází Přilba (1217 m.n.m.), pod ní telekomunikační věž na Churáňově a vpravo od ní Valy (1009 m.n.m.) s Obřím hradem (980 – 1010 m.n.m.), což je nejvýše položené keltské opidum na území ČR z doby 600 – 200 let před Kristem. Dále vlevo se nachází šumavské vrcholy – Popelná (1085 m.n.m.), Světlá hora (1124 m.n.m.) a Boubín (1362 m.n.m.).
V průběhu cesty si povšimněme několika vojenských bunkrů. Jedná se o lehká opevnění „vzor 37“ z let 1936 – 38 vybudovaná k zajištění ochrany pohraničí. Po 1200 m od louky bývalého Ždánova dorazíme na křižovatku se silnicí III. třídy vedoucí z Kašperských Hor do Nezdic. Přejdeme silnici a pokračujeme dále souběžně s červenou turistickou značkou až k okraji lesa. Tam u křížku opustíme červenou turistickou značku a odbočíme vlevo. Tento úsek cesty je shodný s vycházkovým okruhem „Na Kašperk jinak“, který ovšem vede v protisměru (nenechme se proto zmást, když v našem směru vede červené značení okruhu „Přes Nebe a Peklo na Ždánov“ a v opačném směru modré značení okruhu „Na Kašperk jinak“). V klesání nám po pravé ruce zůstává další bunkr. Lesní cesta ústí nad osadou Kavrlík, která je poprvé zmiňována již v roce 1426 (nacházel se zde důl na zlato). Ze zajímavých objektů osady si povšimněme zejména horského stavení s polovalbovou střechou, prkenným štítem a zvoničkou, a barokní kaple. V osadě se napojíme vlevo na asfaltovou cestu, po níž zamíříme přes Cikánku zpět na náměstí v Kašperských Horách.

Komentáře nejsou povoleny.