Na Kašperk jinak

Vycházkový okruh – modré vycházkové značení

 

Délka trasy: 8 km, cca 3 h

Převýšení: 260 m

Povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny

 

Stručný popis:

Vycházkový okruh přes Žlíbek, Pustý hrádek na Kašperk a zpět přes Kavrlík do Kašperských Hor nabízí alternativu pro výlet na hrad Kašperk.

Zajímavosti: Pustý hrádek – pozůstatek bašty, předsunutého opevnění hradu Kašperku; hrad Kašperk – nejvýše položený královský hrad v Čechách, 2 prohlídkové okruhy, otevřeno duben – říjen; pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století (tzv. řopíky).

 

Podrobný popis:

Po opuštění náměstí jdeme Vimperskou ulicí. Na levé straně ulice míjíme dominantní budovu bývalé německé reálky z roku 1911, dnes základní školy. Proti ní je v parčíku umístěn pomník „Obětem válek a každého násilí“ a kaplička sv. Antonína, která je jednou z mnoha místních barokních kaplí. Další kaplička – Dvanácti apoštolů v zatáčce u silnice je pro turisty důležitým orientačním bodem. Přibližně 150 m za kapličkou (naproti autobusové zastávce) odbočíme z hlavní silnice vlevo na polní cestu  (je označena symbolem vycházkového okruhu) vedoucí do obce Kavrlík. Před osadou Kavrlík odbočíme vpravo do kopce. Stoupáme lesní cestou. Nedaleko před vrcholem, na levé straně, stojí bunkr – lehké opevnění vzor 37 z doby těsně před II. světovou válkou. Tato opevnění byla budována v jihozápadním pohraničí proti hrozícímu nebezpečí fašistického Německa od roku 1937. Na konci stoupání míjíme křížek. Napojíme se na červenou turistickou značku, po které odbočíme vlevo. Směřujeme do osady Žlíbek. Při cestě jsou v terénu skryty další bunkry.

Osada Žlíbek (876 m n. m.) se pyšní opravenou kapličkou. První zprávy o osadě, která původně patřila ke hradu Kašperk, existují z roku 1402. Roku 1584 ji odkoupilo město Kašperské Hory. Voda z pramene při cestě je svedena do žlabu vytesaného z velkého kmene stromu. Ze Žlíbku pokračujeme vlevo souběžně se žlutou turistickou značkou. Cesta lesem nás přivádí na Pustý Hrádek (925 m n. m.). Jedná se o opravený zbytek bašty – předsunutého opevnění hradu Kašperku. Nabízí se nádherný rozhled do kraje. V dáli lze spatřit Roklan a úžasný je i výhled na blízký hrad. Sestupujeme lesem do sedla u hradu Kašperku. Doporučujeme prohlídku tohoto nejvýše položeného královského hradu v Čechách, který se řadí k mnoha významným stavebním projektům Karla IV. Hrad sloužil k zajištění ochrany Zlaté stezky kašperskohorské, zemské hranice a místních zlatých dolů.

Z hradu se vrátíme zpět na rozcestí u turistické mapy. Vydáme se souběžně se zelenou turistickou značkou vpravo dolů. Po 100m, na křižovatce cest, odbočíme vlevo, lesní cestou do osady Kavrlík. Tam se nacházel důl na zlato. První zmínka o osadě je z roku 1426, od 16. století patří k městu Kašperské Hory. Uprostřed vesničky stojí barokní kaplička. Napravo je typické horské stavení s polovalbovou střechou, prkenným štítem a zvoničkou. Tento objekt zobrazil v 19. století malíř Karel Liebscher v díle Ottovy Čechy I. V Kavrlíku odbočíme na návsi vpravo dolů přes pastvinu a Opolenecký potok zpět ke kapličce Dvanácti apoštolů. Západně od zmíněné kapličky bývalo v minulosti popraviště. Podle lidové pověsti došlo na poli u kapličky k ozbrojenému střetu místních katolických měšťanů s husity. Poražení husité byli zahnáni ke Strakonicím. Po silnici se vracíme do města.

Komentáře nejsou povoleny.