Historie

Kostel sv. Mikuláše

Hřbitovní areál, nacházející se cca 1 km od Kašperských Hor, ukrývá jednu z nejvýznamnějších památek rané středověké architektury v jihozápadních Čechách. Jedná se o trojlodní baziliku sv. Mikuláše z počátku 14. století, která se do dnešní doby dochovala téměř v původní architektonické podobě.

Uvnitř kostela se dochovaly barevné fresky datované od 1. pol. 14. století, neporušené gotické arkády a  malovaný prkenný strop z roku 1700 v hlavní lodi, který je dílem tehdejšího purkmistra A. V. Groffa.

 

Kaple sv. AnnyKaple sv. Anny - zimní

V blízkosti mohutného gotického chrámu sv. Mikuláše se nachází o poznání menší kaple svaté Anny. Současná barokní podoba kaple pochází z roku 1757, samotné základy kaple však mohou být mnohem starší.

Komentáře nejsou povoleny.