Historie

Historickému jádru města dominuje děkanský kostel sv. Markéty, původně zasvěcený sv. Linhartu a vybudovaný v polovině 14. století. Při poslední novogotické přestavbě v r. 1883 přibyla k západnímu průčelí 50 m vysoká věž.

Interiér je většinou barokní pocházející z 18. století. Příchozí zaujme bohatě vyřezávaný oltář patřící k nejpozoruhodnějším památkám baroka v regionu. Impozantní je také výmalba celého kostela působící velmi honosně a zdobně. Významnou památkou a vzpomínkou na období těžby zlata je velká stříbrná monstrance na které jsou umístěné hrudky zlata z kašperskohorských zlatých dolů.

Komentáře nejsou povoleny.