Historie

Nejmladším kašperskohorským kostelem se stal chrám Panny Marie Sněžné vystavěný v novorománském slohu v letech 1850 – 1867. Vznik zmíněného kostela neměl žádnou souvislost s bohatstvím zlatých dolů, ale vyrostl s důvodů šířícího se významu mariánské poutě, který trvá dodnes. Kostel Panny Marie Sněžné se nachází na jižním okraji města.

Sousední kaple Panny Marie Klatovské z konce 17. století, zvaná Grantl stála u zrodu těchto slavných kašperskohorských poutí a postupem let již nedokázala pojmout stále rostoucí počty poutníků, kteří sem putovali každoročně na svátek Panny Marie Sněžné.

Proto se začalo v roce 1850 s výstavbou nového chrámu v těsné blízkosti kaple s údajně léčivým pramenem.

Komentáře nejsou povoleny.