Žlíbek

kaple v osadě Žlíbek
foto: http://www.sumava.cz/objekt_az/4774-kaple-zlibek/

interiér kaple na Žlíbku – duben 2020
foto : MěKIS Kašperské Hory

Kaple zatím neznámého zasvěcení se nachází v centru dnes rekreační osady Žlíbek 2,5 km severně od Kašperských Hor v nadmořské výšce 876 m. Je to kamenná omítnutá stavba na obdélném půdoryse s trojbokým závěrem, krytá sedlovou střechou, která je nad závěrem valbově zkosená. Na hřebeni střechy posazena polygonální zvonička s lucernou a cibulí. V průčelí štít se širokým vlysem při základně, s vykrojenými boky a

pohled na kapli ve Žlíbku od příjezdové cesty
foto: MěKIS Kašperské Hory

půlobloukem při vrcholu.

Kaple je osvětlena dvěma obdélnými okny ( na V ) se segmentovými záklenky. Nad vchodem datace úpravy kaple ( 1820 ). Fasáda členěna soklem, fabionovou římsou a omítkovou bosáží v čelních nárožích. Interiér plochostropý, v závěrové stěně výklenek.

 kaple, pohled od jihu  foto: https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-14942463
     Autor popisu: Lišková Lenka          

Dat. : konec 18. století – barokní, upravováno 1820

Prostor úvahám o možnostech existence ještě staršího drobného sakrálního objektu ve Žlíbku dává samo stáří osady v blízkosti královského hradu Kašperk. Osada Žlíbek existovala pravděpodobně již ve 14. století, i když nejstarší zpráva o ní je teprve z roku 1402 v souvislosti s církevními poplatky kostelu v Sušici. V roce 1584 Žlíbek jako ves původně patřící k hradu Kašperk získalo koupí město Kašperské Hory. V polovině 19. století tu žilo 173 lidí v 17 staveních.

 

 

interiér kaple v době Tříkrálové
foto: Milan Bechyně

foto: Milan Bechyně

Kaple dle dochovaných údajů je 800 let stará. Je udržována hlavně díky místním obyvatelům osady Žlíbek. Svépomocí chalupářů byla v roce 1994 provedena její rekonstrukce.

uvnitř kaple jsou fotografie z rekonstrukce v roce 1994
foto : MěKIS Kašperské Hory

Komentáře nejsou povoleny.