Podlesí – Vogelsang – kaple sv.Barbory

kaple sv. Barbory
foto: Barfi-Invest

Kaple sv. Barbory byla postavena v osadě Podlesí (dříve Vogelsang) již na přelomu 17. a 18. století. Jedná se o příklad drobné sakrální stavby. Z historického hlediska je kaple dokladem osídlení území a skladby objektů hospodářského dvora spojeného se zemědělskou a sklářskou činností v Pošumaví. Kaple je popsána v Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okrese sušickém z roku 1900 autorů Hostaše a Vaňka. Stavebníkem kaple byl člen významné sklářské rodiny Sebastian Florián Gerl, který získal povolení ke stavbě a vysvěcení kaple v roce 1698. Kaple byla v minulosti spolu s navazujícím hospodářským dvorem památkově chráněna, z důvodu její plánované demolice byla památková ochrana v roce 1979 zrušena. zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9_Barbory_(Ka%C5%A1persk%C3%A9_Hory

Kaple byla situována vedle tzv. panského domu, který byl zač. 90. let zbořen. Stavba na půdorysu širšího obdélníka s polygonálním závěrem, se sedlovou střechou krytou šindelem. Při štítu vystupuje ze střechy dřevěná zvonička s cibulovou bání. Kamenné masivní zdivo je při nárožích zpevněno opěráky. Původní vstup ve štítovém průčelí zaklenut segmentem, obě okénka po obou bocích zaklenuta polokruhem. Na kruchtu se vcházelo novodobým obdélníkovým vstupem v horní části jihovýchodního průčelí. Nad hlavním vstupem zahloubena malá nika.

Dat. : 17. století, baroko

před rekonstrukcí
foto: https://www.rezidencevogelsang.cz/hotel-ubytovani-sumava-fotogalerie.html

Rejštejnská kronika naznačuje možnost vzniku kaple dříve,  již kolem roku 1610. V 18. století sloužil rejštejnský farář v kapli sv. Barbory mši každý týden, když roku 1761 převzali Podlesí klatovští dominikáni, sloužili tu mše oni. Kaple po celou dobu své existence sloužila náboženskému životu sklářů, majitele statku, případně dalších obyvatel místa a nejbližšího okolí. Z kaple se dochoval mešní kovový kalich uložený dnes na faře v Kašperských Horách.

 

info: https://www.rezidencevogelsang.cz/pdf/Kaple-Sv-Barbory-popis-historie.pdf

Také zde stávala pověstná vogelsangská sklárna, o které lze najít první historickou zprávu z roku 1584, kdy Rudolf II. prodal tuto sklářskou huť do kašperskohorského panství. Ve sklárně významně působila sklářská rodina Schmidtů, kteří byli dodavateli skla pro českou šlechtu.
Vogelsangská sklárna fungovala (s několikaletou přestávkou v 19. století) až do počátku 20. století. V minulosti bývalo na Vogelsangu živo. Byla zde ještě například škola, zájezdní hospoda a další jiná stavení. Stával zde také malý lovecký zámeček, tzv. panský dům, vystavěný pro uherskou  kněžnu Esterhazyovou. Později byl zámeček přeměněn v rekreační středisko, které v sedmdesátých letech vyhořelo. zdroj: https://www.rezidencevogelsang.cz/pdf/Kaple-Sv-Barbory-popis-historie.pdf

 

Objekt byl počátkem 90. let 20. století neudržovaný, v havarijním stavu, kompletní rekonstrukce proběhla během roku 1996 (výměna krovu a nového zastřešení byla provedena jako replika původního stavu včetně šindelové krytiny a věžičky se zvoničkou, stavba byla nově omítnuta, členění fasády zůstalo zachováno, do otvorů byly osazeny nové výplně), od té doby je kaple průběžně udržována a je v dobrém technickém stavu. Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 19.10.2018 byla kaple sv. Barbory opět prohlášena kulturní památkou.

Mgr. V. Bezděková o ní podrobně sepsala dokument „Dějiny objektu“, který je uložen v Národním památkovém ústavu v Plzni. Kopie sepsaných dějin je k dispozici návštěvníkům kaple přímo v areálu. Turisté mohou též nahlédnout do kopií původních dokumentů z roku 1698, kdy bylo vydáno povolení ke stavbě nebo si prohlédnout listinu z roku 1940, která eviduje a popisuje zvon kaple.

V kapli se konají svatební obřady, vernisáže, výstavy, společenské akce či setkání v adventním čase. zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9_Barbory_(Ka%C5%A1persk%C3%A9_Hory)

Kaple sv. Barbory se nachází v areálu Rezidence Vogelsang u Kašperských Hor. Najdete ji cca 6 km jižně od Kašperských Hor.Na obrázku může být: tree , sky , house , grass , plant , cloud , outdoor a nature Osada Vogelsang byla známá již v 16. století, kdy ji proslavila místní sklárna, která v roce 1812 vyhasla a byla obnovena v druhé polovině 19. století. Na jejich základech byla vystavěna Rezidence Vogelsang s nově vybudovanou řemeslnou dílnou, ve které se plánuje oživení starých řemesel v této lokalitě. V areálu je možné prohlédnout si kulturní památku, kapli svaté Barbory, pokochat se výhledem na hrad Kašperk a v neposlední řadě využít možnost občerstvení ve stylové restauraci anebo se zde ubytovat.Rezidence Vogelsang nabízí ideální podmínky pro strávení dovolené v každém ročním období. Díky zázemí a službám si můžete vychutnat pohodovou atmosféru.

https://www.rezidencevogelsang.cz/

areál Rezidence Vogelsang

turistická vizitka – k dispozici na recepci Rezidence Vogelsang a v IC Kašperské Hory

Komentáře nejsou povoleny.