Mešní kaple Panny Marie Pomocné ( r.č. 3039)

kaple Panny Marie Pomocné v Červené
foto: Milan Bechyně

mešní kaple Panny Marie Pomocné stojí na návrší uprostřed návsi osady Červená a tvoří tak nápadnou pohledovou dominantu sídla. Jedná se o jednolodní stavbu s orientací cca J – S a trojbokým závěrem presbytáře, k němuž je přistavěna nižší trojboká sakristie. Loď i presbytář překryty sedlovou střechou v závěru zkosenou do polygonální valby.V průčelí hranolová věž s hodinami, vrcholí polygonální cibulovou bání s lucernou, další cibulí, makovicí a křížem. V lodi vysoká obdélná okna, nad nimi půlkruhová okénka ( celkem 12 oken), pilastry vzpínající náznak trojúhelného štítu.

První zpráva o Červené z  13.4.  1356 v privilegiu Karla IV, pro Heinczlina Badera zařazuje osadu mezi nejstarší sídla výše položených částí Šumavy ( 795 m.n.m). Nejstarší dějiny těchto míst mají souvislost s rýžováním zlata ( jak upozorňuje německý název vesnice – Rothsaifen) i s budováním Zlaté Stezky do Pasova. Ves patřívala ke hradu Kašperku, v roce 1584 získaly Červenou Kašperské Hory.

Na místě dnešní svatyně stávala původně kaplička zasvěcená oblíbené ochránkyni horníků – sv.Anně. V polovině 19. století byla tato kaple značně zchátralá a svými malými rozměry již neodpovídala potřebám větší osady. V květnu 1856 místní učitel Antonín Frána a kaplan z Kašperských Hor vystoupili s příznivě přijatým návrhem, aby se v Červené postavila nová kaple, tentokrát zasvěcená Panně Marii Pomocné.

K realizaci záměru se spojili téměř všichni obyvatelé Červené a nejbližšího okolí, zejména sedláci a chalupníci, a tak nový stánek Boží v Červené stál již o svátku Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpna 1856. K výstavbě kaple byli přijati zednický mistr Václav Gruber a tesařský mistr Augustin Waclawick – oba z Kašperských Hor. Oltář namaloval P. Ignác Schmidt, druhý kaplan v Kašperských Horách.

V roce 1892 bylo opravováno vnitřní zařízení kaple, opatřeny dvě nové lavice a kazatelna, krajanka Karolína Fischerová, žijící ve Vídni, pořídila za částku 70 zlatých nový oltářní obraz představující Pannu Marii Pomocnou.

Další život osady i dění v kapli tragicky předznamenalo vysídlení německých obyvatel po 2. světové válce. Kaple chátrala a byla úmyslně devastována zvláště v 60. a 70. letech 20.století.

Kaple v současné době je po rekonstrukci a je v péči Spolku osadníků Červené na Šumavě mezi jehož hlavní cíle  patří obnova památkově chráněné kapličky na návsi v Červené a spolupráce s Městským úřadem v Kašperských Horách ve všech otázkách týkajících se osady Červené.

http://www.cervena-na-sumave.cz/

Varhany v kapli P. M. Pomocné v Červené

foto: http://www.pensioncervena.cz/fotky_obec.html

Komentáře nejsou povoleny.