Kavrlík – návesní kaple

foto: Lenka Lišková – https://pamatkovykatalog.cz/kaple-14890444

Návesní kapli na Kavrlíku najdeme na jižním okraji osady.

Vesnička Kavrlík s nadmořskou výškou 760m je vzdálena asi 1,5 km od Kašperských Hor. Kapli umístěnou na vyvýšeném místě mezi vzrostlými stromy zpřístupňuje několik kamenných schodů. Stavba obdélného půdorysu s lehce odsazeným závěrem je vyzděna z kamene, opatřena sedlovou střechou, v závěru s valbou, kryta plechem ( původní krytina  – šindel ). Profilovaná korunní římsa obíhá celou stavbu. Na široké oplechované atice jsou umístěny tři koule ( jedna chybí ) , na vrcholu kovaný křížek.

Interiér je plochostropý s fabionem, podlahu tvoří dlažba z plochých kamenů.

Dat.: dnešní stavba – 18 – pol. 19. století ( NPÚ Plzeň – kaple v jednoduchém barokním slohu, dnešní stav datován do poloviny 19. století )

 

První známá zmínka o Kavrlíku (německy Gaierle) je k roku 1426, kdy se                                                                 uvádí důl a štola sv.Václava pod vesničkou ,,Geierle“.

foto: Milan Bechyně

 

foto: Lenka Lišková – https://pamatkovykatalog.cz/kaple-14890444

V roce 1436 byl Kavrlík v držení města Sušice, v roce 1585  pronajat a konečně roku 1617 prodán městu Kašperským   Horám. V polovině 19. století zde bydlelo 55 lidí v 6 domech.

Zasvěcení kapličky není zatím známé. V této souvislosti lze však připomenout názvy starých významných důlních děl v blízkosti osady, které by mohli cosi napovědět. Např. cca 200 m jihozápadně od osady pracoval už od počátku 15. století důl sv.Václava. Pod Kavrlíkem od 17. století pracovala štola Corpus Christi ( štola Těla Páně).

Pozoruhodné je i to, že tato kaple míval do 40.let 20. století poměrně bohaté vybavení. Jak uvádějí muzejní záznamy, patrně z této kaple pocházejí plastiky sv. Apoštola, Škapulířové P. Marie, sv.Barbory a sv. Jana Evangelisty. Dnes ve sbírkách Muzea Šumavy v                  Kašperských Horách.

historická fotografie osady Kavrlík pod hradem Kašperk – foto: http://www.fotohistorie.cz/Plzensky/Klatovy/Kavrlik/Default.aspx

U této kaple jsou stále pravidelně pořádány v měsíci říjnu pouti k Paně Marii Ružencové, kterou pořádají obyvatelé osady Kavrlík ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kašperské Hory.

foto: Řimskokatolická farnost Kašperské Hory

   

Komentáře nejsou povoleny.