Karlina Pila

Karlina Pila – kaplička
foto: Jitka Marková
https://www.knihafotografii.cz/autorka/

Kaplička v Karlině Pile byla postavena v blízskosti toku říčky Losenice. Až dosud nese výrazné znaky barokního slohu a proto lze předpokládat, že byla užívána zejména v době existence a činnosti nedaleké věhlasné kašperskohorské papírny v Liedlových Dvorech.

foto: josale – Josef Holub

Je to drobná stavba zděná z kamene na obdélném půdoryse, se sedlovou střechou s valbou nad pětibokým závěrem. Profilovaná korunní římsa v průčelí odděluje barokní zvlněný štít s volutami, v němž pilastry je rámována mělká nika. Nad půlkruhovým obloukem, jímž vrcholí štít je umístěn drobný kovaný křížek.

Dat. : cca 18. století

Nabízí se možnost spojovat tuto kapličku s bílzkou papírnou, která vznikla již  v roce 1699. Prvním papírníkem tu byl Šebestián Lindner, zřejmě nadšený ctitel svého patrona sv. Šebestiána, neboť zobrazení tohoto světce se objevuje na filigránech Lindnerových výrobků na počátku 18. století. Lze tedy spekulovat, že Lindner mohl založit kapli u Losenice a dát jí jméno po svém patronu – kaple sv. Šebestiána

 

Sv.-Šebestián-Khanova-škola –

Komentáře nejsou povoleny.