Kaple Velký Kozí Hřbet

Kaple Velký Kozí Hřbet 

kaple Velký Kozí Hřbet
foto : MěKIS Kašperské Hory

Kaple je zakreslena na mapách z roku 1882

Popis a současný technický stav objektu:
Po požáru někdy v 50. – 60. letech 20.stol. tu zbyly na několik let jen zchátralé
obvodové zdi návesní kaple. Péčí německých krajanů a za podpory Obecního úřadu
v Rejštejně byla kaple na původním místě znovu vystavěna v letech 2000 – 2001 a slavnostně požehnána diecézním biskupem dr. Antonínem Liškou.
Kaple je vystavěna na obdélném půdoryse. Má trojúhelný štít, sedlovou střechu nad
závěrem valbově ukončenou, krytina – plech, na střed střechy posazena dřevěná zvonička
s cibulí a křížkem, obdélný vchod a obdélná protějšková boční okénka se segmentovými
oblouky, fasády hladké. Jako stavební materiál použity tvárnice.

Alternativní název: Cimruky
Německý název: Gross Ziegenruk (Grosse Zibenruk)
Vysvěceno: 2001
Obnoveno: 2001
Rozměry: délka max.: 499/575 cm, šířka max.: 363 cm, výška max.: 9 m
nadmořská výška n.m. 850 m, expozice: 20°

Souřadnice S-JTSK:
X: -822331.1129 Y: -1140157.1201
Souřadnice WGS-84:
X: 13.5234 Y: 49.1211

Administrativní zatřídění:
Katastrální území: Kozí Hřbet
Obec: Velký Kozí Hřbet
Obec s přenesenou působností: Sušice
Okres: Klatovy
Kraj: Plzeňský
Zvláště chráněné území: NP Šumava
Farnost: Rejštejn

 

Interiér a inventář:
Kaple je jednoduše zařízena a uzamčena.

interiér kaple
foto : MěKIS Kašperské Hory

Je ve velmi dobrém stavu a vhodně dotváří krajinný ráz.

Převážně němečtí poutníci každoročně v srpnu zde pořádají poutní mše.

Na Velký Kozí Hřbet je možné přijít po cestě od obce Svojše. Z těchto míst je za krásného počasí krásný výhled do okolí hradu Kašperk a Kašperských Hor.

 

 

pohled z cesty směrem od Svojší
foto: MěKIS Kašperské Hory

boční pohled
foto: MěKIS Kašperské Hory

Komentáře nejsou povoleny.