Kaple u hřbitova

kaple u hřbitova
foto: Jitka Marková

Tato výklenková kaple je situována u rozcestí před hřbitovem v sousedství domku hrobníka. Ve směru od města je poslední z řady čtyř stávajících kaplí lemujících cestu ke hřbitovu s kostelem sv. Mikuláše a mešní kaplí sv. Anny.

Zděná hranolová stavba na obdélném půdorysu s hladkou prostou fasádou, krytá valbovou stříškou s pálenou krytinou a železným křížkem na vrcholu. V obou protilehlých širších stranách kaple prolomeny široké niky zaklenuté stlačeným segmentem, uprostřed v nice prostá římsička sloužící jako zarážka pro obraz.

  Kapli zaznamenává identifikační skica 1837. Kronikář E. Panni o kapli píše :

,, Před domkem hrobníka jsou zděná boží muka ( ein gemauertes Standbild ) dříve s obrazem Zasnoubení sv. Josefa s Marií. Nyní je v jednom výklenku obraz sv. Anny, v druhém na jižní straně svatí Jan a Pavel. Doba výstavby je neznáma. Toto místo uctívání svatých je udržováno.“                        

kaple u hřbitova
foto : Jitka Marková

kaple Sv. Jana a Pavla u hřbitova
Foto : Milan Bechyně

 

 

 

 

 

 

 

Podle místní farní  kroniky 6. 7. 1890 ,, posvětil “ místní kaplan obraz svatých Jana a Pavla v této kapli, který předtím renovoval p. Bradler z místní dřevařské školy.

Oba obrazy, dnes již téměř nečitelné, poznamenané i ve dřevě staletým působení povětrnosti, byly v kapličce až do 80. let 20. století. Jednalo se o malby na obdélníkových dřevěných deskách se segmentovými oblouky. Čitelnější deska se sv. Annou Samoutřetí je t. č. uložena v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách a deska, na které byli namalováni světci, je v kostele sv. Mikuláše. Podle tohoto obrazu se někdy v současné době této kapli nadále říká – kaple Sv. Jana a Pavla. Snad v budoucnu se kopie tohoto obrazu do výklenku kaple vrátí a tak tato kaplička získá opět svoje jméno natrvalo. ( pozn. autora ).

Komentáře nejsou povoleny.