Kaple U Gabriela

kaple u Gabriela – foto z roku 2015, zdroj : http://kaplicky.cesty.in/lib/exe/fetch.php?cache=&w=386&h=270&tok=cd94fb&media=kt2:image873.jpg

malá kaple ležící při staré cestě z  kašperských Hor do Rejštejna, asi v její polovině, pod bývalým statkem či samotou U Gabriela. ( V nové době tu byla až do počátku 90 let farma pro chov ovcí.Proto se tu říkalo také ,,U ovčína „.)

Leží jižně od silnice s orientací průčelí k jihu, zděná z kamene se sedlovou střechou, krytou šindelem, s nízkým trojúhelným štítem, obdélný vchod se segmentovým záklenkem – uzavřeno mříží, hladká fasáda.

Dat.: 18 – 19.století

Komentáře nejsou povoleny.