Kaple sv.Anny

kaple sv. Anny
foto : Stanislav Plešmíd DiS

Kaple sv. Anny – správně a původně sv. Víta (Veitl – Capelle ) . Tato kaple je situována severozápadně od středu města, severozápadně od budovy tzv. sokolovny při začátku staré polní cesty do Tuškova a Opolence. Kaple na obdélném půdoryse je zasazena do svahu. Ke vchodu vede několik kamenných stupňů, zapuštěných do terénu. Střecha je  sedlová. Štít nad jednoduchou korunní římsou krytou taškami člení dva hladké pilastry podpírající segmentový nástavec. Uvnitř valená klenba a v bočních stěnách malé ploché výklenky zakončené segmenty. Proti vstupu jednoduchý výstupek menzy.

Dat. : 18. století, baroko

Kapli zaznamenávají mapové podklady 19. století, např. stabilní katastr z roku 1837.

Podle městské kroniky : ,, Severozápadně od města na prastaré sušické silnici je z kamene vyzděná kaple, kterou vystavěl měšťan Vít Müller. V ní se nacházejí vyobrazení sv. Šebestiána, sv. Víta a sv. Anny. Obecně je zvána  Veitl – Capelle. V době oktávu sv. Anny se tu večer konají společné modlitby věřících. Stavební údržba kaple je přenechána dobrodincům a městské obci.“  

kaple sv. Anny
foto : NPÚ 2003

Podle ověření NPÚ Plzeň – V. Bezděková :

Měšťan Vít Müller se narodil 12.5. 1676 v Kašperských Horách jako syn Jakuba Millera, 20.10. 1698 se tento mládenec Vitus Miller oženil s pannou Rosinou Krausin a zemřel 8.5. 1750 ( pohřben 11. 5. 1750 u kostela sv. Mikuláše ) ve věku 74 let jako velký dobrodinec farního kostela. 

 

Komentáře nejsou povoleny.