Kaple Panny Marie Malý Kozí Hřbet

Základní údaje: návesní kaple v centru obce Malý Kozí Hřbet ( r.č. 4285)

Místní český název: Malý Kozí Hřbet

Alternativní název: Cimruky

Německý název: Kleine Ziegenruk (Kleine Zibenruk)

Památková ochrana: není

Postaveno:

Zasvěceno komu: Panně Marii

Vysvěceno: –

Obnoveno: konec 90. let 20. stol.

Rozměry:

Délka max.: 476 / 600 cm Šířka max.: 470 cm Výška max.: 10,5m
Výška n.m. 850 m Expozice: 200°

Souřadnice S-JTSK:

X: -821871.8078      Y: -1140297.1742
Souřadnice WGS-84:

X: 13.5299      Y: 49.1205

Administrativní zatřídění:
Katastrální území: Kozí Hřbet
Obec: Malý Kozí Hřbet
Obec s přenesenou působností: Sušice
Okres: Klatovy
Kraj: Plzeňský
Zvláště chráněné území: NP Šumava
Farnost: Rejštejn

 

Historie objektu:
Malý Kozí Hřbet je osada, která spolu s Velkým Kozím Hřbetem vytváří jeden celek. Leží v nadmořské výšce 850 m, 3 km JZ od Kašperských Hor.
Dat.: nejpozději 1. polovina 19. století, spíše však starší (zachycena na mapě stabilního katastru) – PÚ Plzeň. Patrně už ve 14.století Malým Kozím Hřbetem procházela Zlatá Stezka Kašperskohorská. Konkrétní zpráva z roku 1459 uvádí, že v Malém Kozím Hřbetu bylo zřízeno mýto a platívaly se tu z koně obyčejně 3 denáry. Jak terénní průzkum prokázal, stopy Zlaté Stezky vedou přímo podél čelní stěny kaple. Proto lze připouštět úvahy o možném velmi starém původu kaple. K restaurování kaple v 90. letech 20. stol. vydali krajané pamětní spis (Anderle Alois, Erinnerungen an die Gemeinde Ziegenruck, 1997).

 

Popis a současný technický stav objektu:
Místní kaple situovaná proti bývalé hospodě je zděná stavba obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem. Fasádu člení lizenový řád. Průčelí vyvrcholené trojúhelným štítem, je prolomeno obdélným vstupem smělkým segmentovým záklenkem s letopočtem 1845 (datum obnovy). Sedlová střecha nese lucernu se zvonkem a končí cibulkou, makovicí a křížkem. Při vstupu osazena tabule s místopisnými daty. Kaple byla postupně opravována od 60.let. 20.stol. Poslední větší oprava na konci 90.let 20.stol. péčí německých krajanů
a Obecního úřadu v Rejštejně.

 

Interiér a inventář:
Kaple je velmi pěkně zařízena, jak dokládá foto.

 

Doporučení:
Kaple je ve velmi dobrém stavu a vhodně doplňuje ráz krajiny a obce

Komentáře nejsou povoleny.