Kaple Panny Marie Malý Kozí Hřbet

 

kaple Panny Marie v osadě Malý Kozí Hřbet
foto : MěKIS Kašperské Hory

Historie objektu:

Malý Kozí Hřbet je osada, která spolu s Velkým Kozím Hřbetem vytváří jeden celek. Leží v nadmořské výšce 850 m, 3 km JZ od Kašperských Hor.
Dat.: nejpozději 1. polovina 19. století, spíše však starší (zachycena na mapě stabilního katastru) – PÚ Plzeň. Patrně už ve 14.století Malým Kozím Hřbetem procházela Zlatá Stezka Kašperskohorská. Konkrétní zpráva z roku 1459 uvádí, že v Malém Kozím Hřbetu bylo zřízeno mýto a platívaly se tu z koně obyčejně 3 denáry. Jak terénní průzkum prokázal, stopy Zlaté Stezky vedou přímo podél čelní stěny kaple. Proto lze připouštět úvahy o možném velmi starém původu kaple. Kaple je zasvěcena Panně Marii. K restaurování kaple v 90. letech 20. stol. vydali krajané pamětní spis (Anderle Alois, Erinnerungen an die Gemeinde Ziegenruck, 1997).

Německý název: Kleine Ziegenruk (Kleine Zibenruk)

Administrativní zatřídění:

čelní pohled
foto: MěKIS Kašperské Hory

Katastrální území: Kozí Hřbet
Obec: Malý Kozí Hřbet
Obec s přenesenou působností: Sušice
Okres: Klatovy
Kraj: Plzeňský
Zvláště chráněné území: NP Šumava
Farnost: Rejštejn

nadmořská výška:  850 m.n.m, expozice: 200°

Rozměry:  délka max.: 476 / 600 cm, šířka max.: 470 cm ,výška max.: 10,5m

Popis a současný technický stav objektu:
Místní kaple je situovaná proti bývalé hospodě.

Zděná stavba obdélného půdorysu s

interiér kaple – foceno přes sklo
foto: MěKIS Kašperské Hory

půlkruhovým závěrem. Fasádu člení lizenový řád. Průčelí vyvrcholené trojúhelným štítem, je prolomeno obdélným vstupem smělkým segmentovým záklenkem s letopočtem 1845 (datum obnovy). Sedlová střecha nese lucernu se zvonkem a končí cibulkou, makovicí a křížkem. Při vstupu osazena tabule s místopisnými daty. Kaple byla postupně opravována od 60.let. 20.stol. Poslední větší oprava na konci 90.let 20.stol. péčí německých krajanů
a Obecního úřadu v Rejštejně.

tabule s místopisnými daty
foto : MěKIS Kašperské Hory

 

umrlčí prkno u vchodu do kaple
foto: MěKIS Kašperské Hory

Komentáře nejsou povoleny.