Kaple Panny Marie Klatovské – GRANTL

historické foto poutního kostela Panny Marie Sněžné s poutní kaplí P. Marie Klatovské – Grantl se zázračným pramenem

Na jižním okraji Kašperských Hor těsně pod

foto : Jitka Marková – https://www.knihafotografii.cz/autorka/

kostelem P.Marie Sněžné se nachází poutní kaple Panny Marie Klatovské zvaná také Grantl podle vydatného pramene údajně zázračné a léčivé vody, který tu vyvěrá a je zachycován do kamenného koryta – kašničky.

O tomto poutním místě píše také Karel Klostermann ve svém románu V ráji šumavském: ,, Pomodlím se za tebe k Panně Marii Sněžné, která je mocnější než druhé Panny Marie, aby tě vzala pod svou záštitu: ty pak si umyj ruce a oči v kašničce pod Grantlem, aby tvoje ruce byly čisté a tvoje oči viděly čistě a samou radost.“

(Pavlína). Spisovatel mimo vlastní literární text vysvětluje: Grantl, diminutivum slova Grantl – kašna.

 

 

Poutní kaple P. Marie Klatovské (Grantlkapelle) je zděná stavba s půlkruhovým závěrem, zastřená mansardovou střechou se šindelovou krytinou.Původní trojúhelníkový štít nad řimsou krytou šindelem při opravě v 70. letech rozebrán a nahražen dřevěným. Celou stavbu obíhá profilovaná korunní římsa.Na severní straně používaný boční vchod.V interiéru zřejmě falešná valená klenba zachycená přímo na konstrukci krovu.

Stará kaple tu existovala už v 17. století.Do ní tu roku 1690 umístili místní měšťané – obchodníci, manželé Jiří a Anna Maria Prunnovi, obraz Panny Marie Klatovské.Péčí místních cechů byla kaple po čase znovu vystavěna a opraven byl i milostný obraz 1733 (jak dosvědčuje pamětní nápis na obraze). Z prostředků dobrodinců dal kapli přestavět a rozšířit, respektivě nově vystavět, kašperskohorský děkan Mikuláš Töpper v letech 1815 a 1816. V letech 1850 – 1867 byl opodál vystavěn nový poutní kostel zasvěcený Panně Marii Sněžné.Podle písemností citovaných kronikářem Pannim se v oltáři kaple Grantl nacházel oltářní kámen s ostatky sv. Mučedníků Valentina Maxima Fortunata a Deodata, konsekrovaný v roce 1691 solnohradským arcibiskupem Janem Arnoštem z Thunu, dále oltářní kámen s ostatky sv. Simplicia a sv.Vincence, který roku 1789 konsekroval první českobudějovický biskup Jan Prokop Schafgotsch.

V souvislosti s kultem P. Marie Klatovské v Kašperských Horách je možno uvést skutečnost, že nedaleko kapličky se nacházela štola téhož jména ( Maria Glattauer Stollen) ražená do Zlatého vrchu v hloubce 16 metrů, kde práce byly zahájeny nejspíš krátce před rokem 1762.

Ke vzniku kaple se vztahuje několik pověstí.

Jedna z nich vypravuje o chudém tovaryši z Klatov, který jako jediné dědictví po matce nesl ve svém tlumoku obraz Matky Boží. Když si po namáhavé cestě odpočinul právě pod Kašperskými Horami a chtěl pokračovat dál, nemohl s rancem, kde měl obraz, ani pohnout.Místní děkan vysvětlil situaci tím, že Matce Boží se zde zalíbilo a že obraz tu musí zůstat. Chlapec tedy vstoupil do služby ve městě a teprve až vydělal dost peněz, postavil kapličku a pak bylo možno obraz zvednout a uložit do ní.  

Dnes naproti kostelu Panny Marie Sněžné a kapličky P. Marie Klatovské je nově opravený pension Grantl  – https://www.pension-grantl.cz/grantl/default.asp.

( viz spodní fotografie)

 

Komentáře nejsou povoleny.