Kaple Panny Marie

  lesní kaple P. Marie Pomocné
Foto: T.Šubová

lesní kaple Panny Marie Pomocné – Maria – Hilf – Kapelle, nebo Klapperl, Klapperlkapelle, kaple na Klapperlu na ( Vysokém) Klostermannově vrchu nad Rejštejnem, SV od obce ( mezi Kašperskými Horami a Rejštejnem ).

Poměrně velká kaple na romantickém místě v lese, přístupná lesními pěšinami od Rejštejna nebo Kašperských Hor, vystavěná v roce 1936. Okolí kaple je zajímavé prázdninovými pobyty spisovatele Karla Klostermanna na počátku 90. let 19. století.

Tradičně pojatá orientovaná stavba na obdélníkovém půdoryse, vystavěná z cihel, krytá sedlovou střechou nad závěrem tvaru polovičního kužele. Hned za štítem na hřebeni střechy posazena zvonička na čtvercové základně s jehlanovou stříškou a zvonem, v průčelí zvlněný štít se zaobleným završením, na bocích vyzděny malé nárožní nástavce, kryté deskami s koulemi.

lesní kaple Klapperl
foto : Jitka Marková

V interiéru jednoduchý retabulový oltář s dekorativní řezbou rámu, na desce polychromovaná řezba stojící Madony s děckem v modrém plášti s korunkami, nahoře mariánský monogram, kolem zavěšen ,,obří“ růženec ze dřeva. Madona byla zcizena v předjaří roku 2002.

Výstavba kaple byla soukromou iniciativou paní Hable z Rejštejna. Slavnostní požehnání kaple se uskutečnilo v roce 1936.

čelní pohled
foto : T. Šubová

Komentáře nejsou povoleny.