Kaple na okraji Opolence

foto : Milan Bechyně

V dolním (JV) okraji osady Opolenec, při komunikaci je malá zděná kaple neznámého zasvěcení na mírně obdélném půdoryse, se sedlovou střechou, s vchodem s lomeným (gotickým) obloukem, fasáda hladká se soklem, průčelí s profilovanou římsou pod štítem.

Dat.: asi počátek 20. století

foto: Milan Bechyně

Komentáře nejsou povoleny.