Kaple na okraji Opolence

kaplička na okraji Opolence
foto : MěKIS Kašperské Hory

V dolním (JV) okraji osady Opolenec, při komunikaci je malá zděná kaple neznámého zasvěcení na mírně obdélném půdoryse, se sedlovou střechou, s vchodem s lomeným (gotickým) obloukem, fasáda hladká se soklem, průčelí s profilovanou římsou pod štítem.

Dat.: asi počátek 20. století

modrý interiér kaple
foto: MěKIS Kašperské Hory

foto: Milan Bechyně

pohled na kapli z louky nad silnicí do Opolence
foto : MěKIS Kašperské Hory

Komentáře nejsou povoleny.