Kapličky a kaple

Kaple i kapličky jsou i na Kašperskohorsku dokladem kultury, religióznosti – duchovnosti dřívějších obyvatel tohoto kraje.Ve srovnání s naší přítomností dokládají tyto památky sakralizaci každodenního života v minulých staletích.

U některých objektů můžeme zcela konkrétně vystopovat okolnosti jejich vzniku i když chybějí konkrétní kronikářské záznamy.Například do dob šíření morových epidemií je třeba řadit založení kapličky protimorového patrona sv.Rocha (Rozálie a Šebestiána) v dnešní Smetanově ulici(viz foto: interiér kapličky)

Je možné, že kaple pomocníka v nouzi při bolestech břicha – sv.Erasma na cestě ke hřbitovu, je vzpomínkou na šťastné

8664 Kaple sv. Erasma ve Smetanové ulici

překonání koliky nebo jiného vnitřního bolestivého onemocnění zakladatele kaple – kašperskohorského měšťana Ludwiga Castalia.

 

Typickou zvláštností urbanismu Kašperských Hor je polarita dvou velkých kostelů spojených téměř přímou komunikací  vedenou ve směru zlatnosných žil cca V – Z, dlouhou asi 1.5 km.Tato cesta i tím, že směřovala z města ke hřbitovu, měla zvláštní význam.Zřejmě proto podél ní vzniklo celkem 5 kaplí. ( cesta z města ke kostelu sv.Mikoláše – viz.info kostel sv.Mikoláše)

Komentáře nejsou povoleny.