Vítejte přátelé historie a milovníci Šumavy !

SONY DSC

Webový portál www.pamatkykasphory.cz byl vytvořen s cílem seznámit zájemce s bližší historií města Kašperských Hor, a to především s historií jednotlivých významných staveb, které se do dnešní doby dochovaly. Stránky vás zavedou i do jednotlivých fotogalerií památek a snad vás i přimějí k samotné návštěvě našeho malebného městečka.

Současně zde naleznete popis jednotlivých  vycházkových okruhů do okolí, které pro turisty vytvořilo Městské kulturní a informační středisko. Je zde stručný i podrobný popis tras, který se postupně rozšiřuje o fotogalerie.

Přejeme Vám tedy příjemně strávený čas na těchto stránkách a těšíme se naviděnou v Kašperských Horách! 

 

Informace o historii  kapliček v okolí Kašperských Hor poskytl z materiálu Historický průzkum kaplí v okolí Kašperských Hor,  PhDr. Vladimír Horpeniak – Muzeum Šumavy Kašperské Hory.

Tento materiál byl z podnětu Městského úřadu v Kašperských  Horách na přelomu roku 2002 – 2003 zpracován a mapuje kaple a kapličky v Kašperských Horách a jejich nejbližším okolí.

Pro www.pamatkykasphory.cz, zpracoval Radek Nakládal – MěKIS Kašperské Hory

 

Něco málo z historie Kašperských Hor


Pestrá historie malého však významného královského horního města a poutavá poloha představuje nyní atraktivní turistický cíl pro příchozí. Vznik současného osídlení bývá kladen na přelom 13. – 14. století.

Minulost Kašperských Hor je především spjata s objevením zlatého kovu. Již Keltům byla zřejmě známá zlatonosná oblast v okolí Otavy, Losenice a Zlatého potoka. Ti však zlato spíše rýžovali z písčitých náplavů, než těžili přímo z horniny.

Místní dominantou je hrad Kašperk, který vévodí zdejší krajině již od roku 1356, kdy jej nechal vystavět římský císař Karel IV. Hrad se stal symbolem tehdy nově zřízené kašperskohorské větve Zlaté stezky, což byla důležitá obchodní cesta vedoucí z bavorského Pasova do Kašperských Hor, kterou tento významný panovník nechal vybudovat. Hradní posádka měla za úkol také střežit hranici se sousedním Bavorskem a bezpečnost v kašperskohorském zlatonosném revíru, nejvýznamnějším zdroji zlata v předhusitských Čechách.

Komentáře nejsou povoleny.